شما توسط «مریم محمدی» به این گلریزون دعوت شده اید

جهیزیه


آدرس مرکز: جیرفت خیابان شفا روبروی مسجد رقیه س
دسته بندی:جهیزیه
انجام شد

مبلغ معادل:

10,000,000 تومان

سمیه 19سال دارد و11ماهه که عقد کرده،در یکی از روستاهای محروم جنوب کرمان زندگی میکند ،پدرش از کار افتاده وبیکار است ،همسرش نیز کارگر است ،درامد انها از یارانه وکمیته امداد است ،که هزینه های اولیه خانواده میشود ،توان تهیه جهیزیه را برای شروع زندگیشان ندارد واز خیرین تقاضای کمک دارد

مشارکت کنندگان در گلریزون مریم محمدی
کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

mimo mimo

10,000 تومان

کاربر

Azade Molavi

100,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

20,000 تومان