شما توسط «مریم محمدی» به این گلریزون دعوت شده اید

جهیزیه


آدرس مرکز: جیرفت خیابان شفا روبروی مسجد رقیه س
دسته بندی:جهیزیه

مبلغ معادل:

10,000,000 تومان

4,955,000 تومان

سمیه 19سال دارد و11ماهه که عقد کرده،در یکی از روستاهای محروم جنوب کرمان زندگی میکند ،پدرش از کار افتاده وبیکار است ،همسرش نیز کارگر است ،درامد انها از یارانه وکمیته امداد است ،که هزینه های اولیه خانواده میشود ،توان تهیه جهیزیه را برای شروع زندگیشان ندارد واز خیرین تقاضای کمک دارد

مبلغ باقی مانده 5,045,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون مریم محمدی
کاربر

کاربر سایه

100,000 تومان

کاربر

ن ق

10,000 تومان

کاربر

محمد حسین شجاعی

50,000 تومان

کاربر

حمیده حسینعلی زاده

10,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

50,000 تومان