شما توسط «محمد مهدی صافی» به این گلریزون دعوت شده اید

آزمایش جهت تشخیص بیماری


آدرس مرکز: میدان سبلان خ جانبازان میدان امام رضا مسیل باختر به سمت اتوبان صیاد شیرازی پ 579 تلفن:86020086
دسته بندی:خدمات آزمایشگاه پزشکی
انجام شد

مبلغ معادل:

2,637,000 تومان

فاطمه 14 ساله چند سال است که به دلیل افت پلاکت خون طحالش را برداشتن- در حال حاضر دچار افت شدید هموگلوبین هست و طبق دستور پزشک باید بابت تشخیص بیماری آزمایشش به خارج از کشور ارسال شود- هزینه ارسال 6/5 میلیون تومان برآورد شده - این آزمایش توسط بیمارستان طالقانی صورت میگیرد

پاسخ های نیازمند به سوالات مرکز

عنوان بیماری:

تشخیصی

شرح حال مختصر از وضعیت بیماری:

افت شدید هموگلوبین و پلاکت خون

بارگذاری مدارک پزشکی اعم از خلاصه پرونده بیمارستانی، گزارش مورد تائید پزشک و یا نامه ارجاع:

تصویر نیاز
مشارکت کنندگان در گلریزون محمد مهدی صافی
کاربر

کاربر میهمان

15,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

100,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

50,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

100,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

30,000 تومان