شما توسط «Amir Azarbarzin» به این گلریزون دعوت شده اید

قلبی عروقی


آدرس مرکز: خیابان شهید مدنی مسیل گلشن دوست پشت باشگاه دهیم سرای محله تسلیحات
دسته بندی:خدمات پزشکی قلب و عروق
انجام شد

مبلغ معادل:

3,000,000 تومان

مرکز

خیریه پروانه ها

مرکز ثبت کننده

بخاطر مشکلات زندگی و هزینه های بیماری تنها دخترش وهزینه های اجاره مسکن تاکنون مشکلات قلبی وعروقی خودرا پیگیری نکرده اکنون در بیمارستان امام حسین بخش مراقبت های ویزه بستری میباشد وبرای هزینه های انژیو ودرمان نیازمند یاری شما خیرین میباشد

پاسخ های نیازمند به سوالات مرکز

عنوان بیماری:

قلبی وعروقی

شرح حال مختصر از وضعیت بیماری:

بستری در بیمارستان ونیازمند آنژیو

بارگذاری مدارک پزشکی اعم از خلاصه پرونده بیمارستانی، گزارش مورد تائید پزشک و یا نامه ارجاع:

تصویر نیاز
تصویر نیاز
تصویر نیاز

بارگذاری مدارک تکمیلی اعم از نسخه دارو، آزمایشات، عکس رادیولوژی و ... :

تصویر نیاز
تصویر نیاز

بیمار تحت پوشش چه بیمه ای می باشد؟

بیمه ندارد

مشارکت کنندگان در گلریزون Amir Azarbarzin
کاربر

بنده خدا

20,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

14,000 تومان

کاربر

امیرحسین نظافتی

3,000 تومان

کاربر

مهدی پریشان

10,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

14,000 تومان