شما توسط «کیمیا رضایی مقدم» به این گلریزون دعوت شده اید

بسته معیشتی


آدرس مرکز: ایلام. شهرستان آبدانان. روستای کلات مورموری
دسته بندی:مواد غذایی

مبلغ معادل:

500,000 تومان

15,000 تومان

مددجو داری سه فرزند ومستاجر میباشند شوهر این مددجو کارگر فصلی است که باتوجه به بیماری منحوس کرونا بیکار هستند این مددجو چندین ساله دچار سرطان بدخیم سینه هستن الان نیاز ب بسته معیشتی مقوی برای امرار معاش خانواده اش دارن به کمک شما خیرین نیاز دارند.

مبلغ باقی مانده 485,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون کیمیا رضایی مقدم
کاربر

یا حسین شهید

5,000 تومان