شما توسط «ابوذرشرقی» به این گلریزون دعوت شده اید

پرداخت اجاره


آدرسی ثبت نشده
دسته بندی:تعمیر و اجاره خانه

مبلغ معادل:

6,000,000 تومان

1,710,000 تومان

مرکز

ابوذرشرقی

مرکز ثبت کننده

سرپرست خانمی هستند که همسرشون فوت کرده دارای سه فرزند(یک پسرودودختر)میباشدهزینه زندگی راازطریق کاردرمنازل مردم تآمین میکند وپسرش کارگری میکندولی توان تآمین اجاره منزل رانداردالان برای پرداخت اجاره خانه ی 3 ماه عقب افتاده و هزینه درمان به پول نیاز دارد متاسفانه این خانم بیمارقلبی نیزدارد.

مبلغ باقی مانده 4,290,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون ابوذرشرقی
کاربر

امین نصیری

10,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

10,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

90,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

بنده خدا بنده خدا

200,000 تومان