شما توسط «موسسه خیریه ام البنین مورموری » به این گلریزون دعوت شده اید

مواد غذایی


آدرس مرکز: ایلام. شهرستان آبدانان. روستای کلات مورموری
دسته بندی:مواد غذایی

مبلغ معادل:

500,000 تومان

329,000 تومان

مددجو شوهرش براثر صانحه تصادف از ناحیه سر دوچار مشکل میباشد و جز یارانه هیچ منبع درآمدی ندارن ومستاجر میباشند ولحاظ مالی رنج میبرن ازحامیان بزرگوار امید است با کمک این مددجو رایاری نمایید نیاز به بسته معیشتی دارند.

مبلغ باقی مانده 171,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون موسسه خیریه ام البنین مورموری
کاربر

کاربر میهمان

4,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

100,000 تومان

کاربر

محمد محمد

50,000 تومان

کاربر

محمد محمد

20,000 تومان

الله

فقط برای رضای الله

10,000 تومان