شما توسط «عفت خزایی» به این گلریزون دعوت شده اید

جهیزیه


آدرس مرکز: میدان بهاران خ بهبودی جنوبی پ 68 داخل سرای محله امام سجاد(ع)
دسته بندی:جهیزیه

مبلغ معادل:

10,000,000 تومان

1,187,000 تومان

مرکز

خیریه محلی سجاد

مرکز ثبت کننده

زهرا خانم در کودکی پدر خود را از دست داده و با مادر زندگی میکرد که‌ در اوایل کرونا مادر نیز بر اثر کرونا فوت می‌کند و ایشان در حال حاضر با پدر بزرگ پیر و ناتوان خود زندگی می‌کند و همسر زهرا خانم توانایی مالی ندارد که جهیزیه هم تامین کند و پدربزرگ ایشان هم به دلیل ناتوانی در تامین امرار و معاش خانواده نمیتواند جهیزیه برای نوه خود تهیه کند و از شما خیرین عزیز درخواست حمایت دارند.

مبلغ باقی مانده 8,813,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال

پاسخ های نیازمند به سوالات مرکز

لطفا تصویر عقدنامه با وضوح کامل بارگذاری گردد.

تصویر نیاز
مشارکت کنندگان در گلریزون عفت خزایی
کاربر

مریم محققیان

20,000 تومان

کاربر

عفت خزایی

20,000 تومان