شما توسط «خیریه ی الحان» به این گلریزون دعوت شده اید

سرویس بهداشتی


آدرس مرکز: جیرفت خیابان شفا روبروی مسجد رقیه س
دسته بندی:تعمیر و اجاره خانه
انجام شد

مبلغ معادل:

10,000,000 تومان

خانواده ای 7 نفره در یکی از روستاهای اطراف جیرفت زندگی میکنند. قبلا به صورت فصلی کار میکردند و در همان ایام کپر آنها آتش میگیرد و دو تا از بچه های آنها و مادر خانواده میسوزند. پدر خانواده به دلیل حمل مواد زندانی است و دختر بزرگ خانواده عقد کرده است. مادر خانواده هم در آتش سوزی به شدت آسیب دیده و توانایی کار کردن ندارد. اهالی محل تکه زمینی به آنها داده اند که در آن با حداقل امکانات روزگار میگذارنند. با توجه به وضعیت خانوادگی و مشکلات متعددی که بخاطر نداشتن خانه و وضع بد معیشتی و بهداشتی دارند، توانایی تعمیر سرویس بهداشتی ندارند با توجه به فصل سرما نیاز به حمایت دارند و از شما خیرین، تقاضای کمک دارند. ان شاءالله که کمک به این خانواده توشه ی آخرت شما خیر گرامی شود.

مشارکت کنندگان در گلریزون خیریه ی الحان
کاربر

کاربر سایه

3,000,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

100,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

20,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

4,000 تومان

کاربر

غریبه آشنا

20,000 تومان