شما توسط «خیریه ی الحان» به این گلریزون دعوت شده اید

جهیزیه


آدرس مرکز: جیرفت خیابان شفا روبروی مسجد رقیه س
دسته بندی:جهیزیه

مبلغ معادل:

10,000,000 تومان

4,955,000 تومان

خانواده ای 7 نفره در یکی از روستاهای اطراف جیرفت زندگی میکنند. قبلا به صورت فصلی کار میکردند و در همان ایام کپر آنها آتش میگیرد و دو تا از بچه های آنها و مادر خانواده میسوزند. پدر خانواده به دلیل حمل مواد زندانی است و دختر بزرگ خانواده عقد کرده است. مادر خانواده هم در آتش سوزی به شدت آسیب دیده و توانایی کار کردن ندارد. اهالی محل تکه زمینی به آنها داده اند که در آن با حداقل امکانات روزگار میگذارنند. با توجه به وضعیت خانوادگی و مشکلات متعددی که بخاطر نداشتن خانه و وضع بد معیشتی و بهداشتی دارند، توانایی تهیه ی جهیزیه ندارند و از شما خیرین، تقاضای کمک دارند. ان شاءالله که کمک به این خانواده توشه ی آخرت شما خیر گرامی شود.

مبلغ باقی مانده 5,045,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون خیریه ی الحان
کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

5,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان

کاربر

ن ق

10,000 تومان

کاربر

سوسن مصطفی روزبهانی

110,000 تومان