شما توسط «حسین دادخواه» به این گلریزون دعوت شده اید

تاسیس مغازه لوازم التحریر در روستا ( زن بدسرپرست )


آدرس مرکز: 8531844940
دسته بندی:اشتغال زایی

مبلغ معادل:

5,000,000 تومان

50,000 تومان

ftp/Problem/problem_gallery_637717589815952062.jpg

خانواده ای 5 نفره و به شدت محروم ساکن یک روستای محروم هستند که در فقر مطلق زندگی میکنند. مادر خانواده سرپرست است و 4 فرزند فرزند دارند که همگی محصل هستند و هزینه های تحصیل آنها بسیار زیاد است. همچنین سرپرستی مادر شوهر خود را نیز که سکته مغزی کرده اند برعهده دارند و هزینه های درمان و نگهداری ایشان بسیار بالا است. پدر بچه ها معتاد است و در کمپ ترک اعتیاد حضور دارد و به فکر بچه ها نیست و در اصل آن ها را رها کرده است یکی از بچه های ایشان نیازمند پول برای خرید یک کامپیوتر جهت ادامه تحصیل و شرکت در کلاس زبان و ریاضی است اما توانایی تأمین آن را ندارند. مادر خانواده نیازمند 5 میلیون تومان است تا به امید خدا بتواند در پارکینگ حیاط خانه خود مغازه کوچک فروش لوازم التحریر تأسیس کنند تا به امید خدا خودشان بتوانند به درآمد مشخصی برسند تا از این شرایط نامطلوب معیشتی نجات پیدا بکنند. تصویر زیر محل تاسیس مغازه کوچک لوازم التحریر در پارکینگ خانه این خانواده شریف است. از شما خیرین عزیز و بزرگوار تقاضا داریم تا ما را در این امر خداپسندانه همراهی کنید. ذخیره قیامتتان انشالله و اجرتان با آقا امام حسین ( ع )

مبلغ باقی مانده 4,950,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون حسین دادخواه
کاربر

جواد کاظمی

20,000 تومان

کاربر

محمد مظاهری

10,000 تومان

کاربر

علی سلطانی

10,000 تومان

کاربر

جواد کاظمی

10,000 تومان