شما توسط «شهید ابراهیم هادی» به این گلریزون دعوت شده اید

جهیزیه


آدرس مرکز: تهران ، ری ، جوانمرد قصاب ، خیابان شهید عیدی ، پلاک9 ، مسجد مرتضی علی(ع)
دسته بندی:جهیزیه
انجام شد

مبلغ معادل:

4,681,000 تومان

پدر خانواده به دلیل اعتیاد به موارد مخدر حدود 15 سال است که خانواده را ترک کرده و به شهرستان نزد خانواده خود رفته است و در این مدت هیچگونه ارتباط یا کمکی به خانواده نداشته است و همچنین یارانه خانواده را دریافت میکند مادر خانواده خانه دار بوده و در منزل به درست کردن ترشیجات و سبزیجات مشغول هستند و از این راه درامد اندکی دارند و دختر خانواده در شرکتی مشغول کار است که با توجه به شرایط اقتصادی و حقوق ایشان امکان تهیه جهیزیه را ندارند و به کمک نیاز دارند

مشارکت کنندگان در گلریزون شهید ابراهیم هادی
کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان

حبیبی

محمد حبیبی

20,000 تومان

کاربر

ح س

20,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

4,000 تومان