شما توسط «موسسه خیریه ام البنین مورموری » به این گلریزون دعوت شده اید

مواد غذایی


آدرس مرکز: ایلام. شهرستان آبدانان. روستای کلات مورموری
دسته بندی:مواد غذایی
انجام شد

مبلغ معادل:

800,000 تومان

مادر سرپرست خانواده است. دارای یک فرزند دختر که شوهرش چندین ساله فوت شدن و خودش سرپرستی دختر یتیمش را برعهده گرفته و هیج منبع درآمدی ندارن و از لحاظ مالی رنج میبرن و نیاز به مواد غذایی دارد از حامیان بزرگوار امید است با کمک خود این مددجو را یاری نمایید.

مشارکت کنندگان در گلریزون موسسه خیریه ام البنین مورموری
کاربر

گلناز جمشیدی

2,000 تومان