شما توسط «پیمان ریگی» به این گلریزون دعوت شده اید

آب گرمکن


آدرس مرکز: بیست متری درخت سبز کوچه دلاوران 3
دسته بندی:آبگرمکن

مبلغ معادل:

1,600,000 تومان

1,247,000 تومان

مرکز

سیده زینب

مرکز ثبت کننده

پدر خانواده فوت شده، مادر خانواده با 3 فرزند کوچکش زندگی می کند. مادر خانواده روز شب را بر سر زمین های کشاورزی رفته و کار می کنند و با وجود مشکلات زیاد و سردی هوا توان خرید آب گرمکن را ندارد. این خانواده با مهر خود یاری کنید.

مبلغ باقی مانده 353,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون پیمان ریگی
کاربر

غریبه آشنا

15,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

انسان شکرگزار گمنام

18,000 تومان

کاربر

ن ق

10,000 تومان

کاربر

امیرعلی ریگی

150,000 تومان