شما توسط «پیمان ریگی» به این گلریزون دعوت شده اید

چرخ خیاطی


آدرس مرکز: بیست متری درخت سبز کوچه دلاوران 3
دسته بندی:اشتغال زایی

مبلغ معادل:

8,000,000 تومان

2,804,000 تومان

مرکز

سیده زینب

مرکز ثبت کننده

این مادر همسرشان پیر وناتوان می باشد و یک دختر محصل هم دارد که فقط از یارانه امرار معاش می کنند با اینکه مادر خانواده خیاطی را آموخته ولی میخواد با همین خیاطی کردن امرار معاش کنند ولی توان خرید چرخ خیاطی را ندارد واز شما عزیزان تقاضای کمک را دارند جهت خرید چرخ خیاطی به لطف خدا ویاری شما براشون تهیه کنیم

مبلغ باقی مانده 5,196,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون پیمان ریگی
کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

100,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

100,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

100,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

150,000 تومان