شما توسط «پیمان ریگی» به این گلریزون دعوت شده اید

تنور نانوایی


آدرس مرکز: بیست متری درخت سبز کوچه دلاوران 3
دسته بندی:اشتغال زایی
انجام شد

مبلغ معادل:

5,000,000 تومان

ftp/Problem/problem_gallery_637817641135475573.jpg
مرکز

سیده زینب

مرکز ثبت کننده

پدر خانواده چندسالی هست که بی کار می باشد بعضی مواقع کشاورزی میکرده که بدلیل بارندگی کم ونبود آب کشاورزی را رها کرده و برای کار هم سر زمین های کشاورزی دیگران رفته کار می کند به عنوان کارگر فصلی چون این کارگری فصلی کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد میخواد یک تنور نانوایی تهیه کرده و با پخت نان وفروش نان خرجی خانواده را هم در آورد و از شما خیرین محترم تقضا کمک دارد جهت خرید تنور نانوایی

مشارکت کنندگان در گلریزون پیمان ریگی
کاربر

محمد مهدی مزارعی

5,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

100,000 تومان

کاربر

امیرعلی ریگی

100,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

150,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

100,000 تومان