شما توسط «Amir Azarbarzin» به این گلریزون دعوت شده اید

اشتغالزایی


آدرس مرکز: ایلام. شهرستان آبدانان. روستای کلات مورموری
دسته بندی:اشتغال زایی

مبلغ معادل:

9,000,000 تومان

2,700,000 تومان

مددجوی قصه ما دختری دارای سه فرزند کوچک و اجاره نشین میباشد و جز یارانه هیچ منبع درآمدی ندارن واز لحاظ مالی رنج میبرن شوهر این مددجو ۴ساله پیش بر اثر درگیری طائفه‌ای تو زندان بسر میبرن والان این مددجو برای امرار معاش خانواده اش را تامین نماید میخواهد برای خودش شغلی دست وپا کند (پوشاکی) که پوشاک تههیه کند و بفروشد تا با سود آن بتواند خرج و مخارج زندگی را در بیاورد. امید است با کمک خود این مددجو را یاری نمایید.

مبلغ باقی مانده 6,300,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون Amir Azarbarzin
کاربر

ن ق

10,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

14,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

14,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

14,000 تومان