شما توسط «خیریه مجازی هم سایه» به این گلریزون دعوت شده اید

تلویزیون


آدرس مرکز: تهران اتوبان محلاتی بلوار شاد پ 11 تک زنگ
دسته بندی:تلویزیون

مبلغ معادل:

5,000,000 تومان

4,507,000 تومان

مرکز

خیریه الحان

مرکز ثبت کننده

خانم سرپرست خانواده ، که از همسرش جدا شده است و برای گذراندن زندگی در خانه های مردم کار خدماتی انجام می دهد.همسر سابقش خانه با تمام وسایلش گرفته به ایشان اقلامی نداده با کمک خیرین وام گرفته و خانه ای اجاره کرده است. یک سری وسایل ضروری توسط خیرین اهدا شده است در حال حاضر نیاز به تلویزیون برای گذراندن اوقات زندگی دارند و با توجه به شرایط روحی که برایش پیش آمده نیاز به تلویزیون دارد . به حمایت شما خیرین عزیز نیاز دارند با مهر خود این خانواده یاری کنید.

مبلغ باقی مانده 493,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون خیریه مجازی هم سایه
کاربر

کاربر سایه

20,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

20,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

65,000 تومان