شما توسط «فائزه مهرورز» به این گلریزون دعوت شده اید

ماشین لباسشویی اتوماتیک


آدرس مرکز: تهران اتوبان محلاتی بلوار شاد پ 11 تک زنگ
دسته بندی:ماشین لباسشویی

مبلغ معادل:

6,700,000 تومان

5,800,000 تومان

مرکز

خیریه الحان

مرکز ثبت کننده

مادر پیری که تنها زندگی می کند، همسرش فوت شده و فرزندی ندارد که ازش حمایت کند، شرایط جسمی مناسبی ندارد آرتروز شدید دارد و به دلیل ضعف جسمانی بیمارستان بستری شده بود که تازه مرخص شده و به کمک خیرین داروهاش تامین می کنیم و تنها درآمد ایشان یارانه است که کفاف خرج زندگی را نمی دهد. اما توانایی شستن لباس هایش را ندارد و برای شست و شو لباس نیاز به ماشین لباسشویی اتوماتیک دارد . با مهر خود این مادر پیر همراهی کنید.

مبلغ باقی مانده 900,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال

پاسخ های نیازمند به سوالات مرکز

لباسشویی مورد نیاز شما از چه نوعی باشد؟

اتوماتیک

لباسشویی مورد نیاز شما چند کیلویی باشد؟

5 تا 8 کیلو

سطح سلامت ماشین لباسشویی مورد نیاز چگونه باشد؟

کاملا نو یا در حد نو

مشارکت کنندگان در گلریزون فائزه مهرورز
کاربر

mimo mimo

10,000 تومان

کاربر

ن ق

20,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

425,000 تومان

کاربر

زهرا قدیانی

60,000 تومان