شما توسط «سید محمدرضا لواسانی» به این گلریزون دعوت شده اید

درمان فوری پا


آدرس مرکز: میدان سبلان خ جانبازان میدان امام رضا مسیل باختر به سمت اتوبان صیاد شیرازی پ 579 تلفن:86020086
دسته بندی:خدمات پزشکی ارتوپدی


مبلغ معادل:

4,000,000 تومان

2,806,000 تومان

ftp/Problem/problem_gallery_637002593103608623.jpg

نوزاد یک ماهه به دلیل مشکل مادرزادی و بنا بر تشخیص پزشکان می بایست هر دوپای او شکسته و طی 15 مرتبه گچ گرفته شود و مجدد باز شود و سپس مورد عمل جراحی قرار گیرد. پدر او کارگر ساده وناتوان از هزینه های درمان می باشد.

مبلغ باقی مانده 1,194,000 تومان

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون سید محمدرضا لواسانی
کاربر

فاطمه رفیعی

50,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

20,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

10,000 تومان

زنگنه

احسان زنگنه

23,000 تومان

کاربر

حمیدرضا شاهی

10,000 تومان