شما توسط «سید محمدرضا لواسانی» به این گلریزون دعوت شده اید

درمان فوری پا


آدرس مرکز: میدان سبلان خ جانبازان میدان امام رضا مسیل باختر به سمت اتوبان صیاد شیرازی پ 579 تلفن:86020086
دسته بندی:خدمات پزشکی ارتوپدی
انجام شد

مبلغ معادل:

4,000,000 تومان

ftp/Problem/problem_gallery_637002593103608623.jpg

نوزاد یک ماهه به دلیل مشکل مادرزادی و بنا بر تشخیص پزشکان می بایست هر دوپای او شکسته و طی 15 مرتبه گچ گرفته شود و مجدد باز شود و سپس مورد عمل جراحی قرار گیرد. پدر او کارگر ساده وناتوان از هزینه های درمان می باشد.

مشارکت کنندگان در گلریزون سید محمدرضا لواسانی
کاربر

کاربر سایه

700,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

20,000 تومان

امیری

یگانه امیری

30,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

10,000 تومان

کاربر

حسین حسینی

20,000 تومان