شما توسط «محمد دهقانی شورکی» به این گلریزون دعوت شده اید

کمک هزینه اشتغال


آدرس مرکز: قم. خ توحید. خ جوادالائمه علیه السلام. خ ۱۸متری قدس. ک۱۳. پ۳۰. طبقه ی منفی۱. مرکز نیکوکاری بشری کدپستی :3713994544
دسته بندی:کمک هزینه اشتغال زایی

مبلغ معادل:

5,000,000 تومان

2,850,000 تومان

مرکز نیکوکاری بشری

مرکز نیکوکاری بشری

مرکز ثبت کننده

پدر خانواده فوت کرده است و مادر سرپرست خانواده شده است و خرجی 2 فرزند خود را میدهد و شغل مناسبی هم ندارد و بدهی مالی دارد لذا نیازمند کمک شما خیرین بزرگوار است تا بتواند با فراهم کردن اسباب کار خیاطی و خریدن چرخ خیاطی، در منزل بتواند خرجی زندگی خود و فرزندانش را تهیه نماید و بدین طریق بتواند بخشی از هزینه های مربوط به بدهیش را نیز جبران نماید

مبلغ باقی مانده 2,150,000 تومان

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون محمد دهقانی شورکی
کاربر

محمد امینی

200,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

10,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

20,000 تومان

یا زهرا

یا علی جان یا زهرا

5,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

60,000 تومان