شما توسط «خیریه مجازی هم سایه» به این گلریزون دعوت شده اید

اشتغالزایی


آدرس مرکز: لرستان _ معمولان _ خیابان امام _ کوچه بهزیستی _ پلاک 57115439/68
دسته بندی:اشتغال زایی
انجام شد

مبلغ معادل:

5,000,000 تومان

مرکز

معمولان

مرکز ثبت کننده

مددجو خانواده ای ۶نفره و بسیار مستضعف هستند و تحت حمایت هیچ ارگان حمایتی نمی باشند و پدر خانواده ۷۱ساله پیر و از کار افتاده ،که قادر به کارکردن نیست ،مادر خانواده مریض و خانه دار که چندین عمل جراحی از نقاط مختلف بدنش نموده ،ایشان دارای مهارت فنی و حرفه ای کامپیوتر می باشند که برای ایجاد اشتغال خدمات کامپیوتری و فتوکپی و منبع درآمدی برای خود و خانواده نیازمند پنج میلیون تومان می باشد

مشارکت کنندگان در گلریزون خیریه مجازی هم سایه
کاربر

ندا رنجبر

20,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

مهدی حقیقی

10,000 تومان

کاربر

فاطمه قاسمی

5,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان