شما توسط «استان کرمانشاه» به این گلریزون دعوت شده اید

کمک هزینه اجاره خانه


آدرس مرکز: کرمانشاه بلوار ظفر شمالی کوی ارغوان پ132
دسته بندی:کمک هزینه اجاره خانه

مبلغ معادل:

2,000,000 تومان

1,582,000 تومان

مرکز

استان کرمانشاه

مرکز ثبت کننده

پدر خانواده کارگر بوده و در اثر تومور سرطانی به رحمت خدا رفته و مادر و دو پسر 8 و 14 ساله اش به کمک یارانه و کمک هزینه کمیته امداد روزگار می گذرانند . پسر کوچکتر با اختلاتی متولد شده و تازگی مورد عمل جراحی قرار گرفته است. مادر و دو فرزندش در خانه ای محقر در جعفرآباد کرمانشاه با اجاره ای 200 هزار تومانی و پیش 2 میلیونی به سختی روزگار می گذرانند که صاحب خانه 2 میلیون دیگر برای رهن خانه را خواستار شده و تا پایان ماه به این مادر فرصت داده و وی توان تهیه این مبلغ را ندارد

مبلغ باقی مانده 418,000 تومان

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون استان کرمانشاه
کاربر

محسن سرکانی

250,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

10,000 تومان

کاربر

عقیله صالح

10,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

10,000 تومان

تنگستانی

محمد کریم تنگستانی

10,000 تومان