شما توسط «سیده محدثه حسینی» به این گلریزون دعوت شده اید

گوشت قرمز


آدرس مرکز: لرستان _ معمولان _ خیابان امام _ کوچه بهزیستی _ پلاک 57115439/68
دسته بندی:مواد غذایی
انجام شد

مبلغ معادل:

170,000 تومان

مرکز

معمولان

مرکز ثبت کننده

خانمی بدسرپرست و بسیار نیازمند که چندین ماه هست خودش و فرزندش مصرف گوشت قرمز نداشته و هیچ گونه منبع درآمدی نداشته و نیازمند کمک و مساعدت خیرین گرامی می باشد

مشارکت کنندگان در گلریزون سیده محدثه حسینی
کاربر

کاربر میهمان

5,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

50,000 تومان

کاربر

انسان شکرگزار گمنام

5,000 تومان

کاربر

سیده محدثه حسینی

10,000 تومان