شما توسط «محمد دهقانی شورکی» به این گلریزون دعوت شده اید

کمک هزینه اشتغالزایی


آدرس مرکز: قم. خ توحید. خ جوادالائمه علیه السلام. خ ۱۸متری قدس. ک۱۳. پ۳۰. طبقه ی منفی۱. مرکز نیکوکاری بشری کدپستی :3713994544
دسته بندی:کمک هزینه اشتغال زایی

مبلغ معادل:

4,250,000 تومان

812,000 تومان

مرکز نیکوکاری بشری

مرکز نیکوکاری بشری

مرکز ثبت کننده

این خانم سرپرست خانواده است که همسرش او را رها کرده و رفته و فرزند خود از ازدواج پیشینش را هم برای بزرگ کردن به این خانم سپرده است و این خانم در نبود والدین این کودک با وجود مشکلات زیاد، بچه را پیش خود نگه می دارد. این خانم با دو پسر در خانه ای استیجاری زندگی سختی را دارند چرا که خود دچار رماتیسم می باشد. سرپرست خانوار از طریق پاک کردن سبزی و سرخ کردن پیاز و پختن غذا در منزل هزینه های خود را تأمین می نماید ولی نیاز دارد با کمک خیرین کار خود را توسعه دهد و اعلام آمادگی کرده است که با کمک خیرین آشپزخانه تهیه غذا تأسیس کند تا بتواند بدین طریق هزینه های زندگی خود و دو فرزندش را تأمین کند. این خانم برای سرپرستی و اداره زندگی اراده و پشتکار قوی دارد اما مشکلات مالی مانع بزرگی بر سر راه ایشان است که دستان پر مهر شما این مانع را از سر راه این زندگی برمیدارد و ارامش را به این زندگی هدیه میکند

مبلغ باقی مانده 3,438,000 تومان

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون محمد دهقانی شورکی
فقیر

نقاش فقیر

10,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

30,000 تومان

کاربر

حسین بهشتی

50,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

35,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

20,000 تومان