شما توسط «مریم السادات علویان» به این گلریزون دعوت شده اید

هزینه بازسازی ساختمان


آدرس مرکز: کلات
دسته بندی:تجهیزات ساختمانی

مبلغ معادل:

2,000,000 تومان

399,000 تومان

مرکز

کلات

مرکز ثبت کننده

چند سال پیش بخشی از بدن پیرمردی که سال‌هاست بیمار است و همسر و ورثه‌ای ندارد، از کار افتاده است. این فرد اکنون در روستا در خانه‌ای کوچک زندگی می‌کند که با شروع فصل بارندگی به علت قدیمی بودن، هر لحظه ممکن است سقفش فرو بریزد و اتفاق جبران ناپذیری برای پیرمرد رخ دهد. او نیازمند مبلغی است تا با کمک اهالی روستا بتواند سقف منزل خود را هرچه زودتر مرمت نماید.

مبلغ باقی مانده 1,601,000 تومان

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون مریم السادات علویان
کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

5,000 تومان

حمایت کار

حامد حمایت کار

10,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

14,000 تومان

کاربر

علی رضاییان

10,000 تومان