شما توسط «وحید بیگلویی» به این گلریزون دعوت شده اید

نیاز به یخچال


آدرس مرکز: رامسر نارنجبن جنب بانک صادرات
دسته بندی:یخچال و فریزر
انجام شد

مبلغ معادل:

386,000 تومان

خانمی سرپرست خانوار، بیمار(قلبی و دیابتی)و از کارافتاده که در روستا زندگی می کنند و فرزندانشان ایشان را به حال خود رها کرده اند و مدتی است یخچال شان خراب شده و دیگر قابل تعمیر نیست و برای نگهداری دارو و موادغذایی دچار مشکل هستند.

پاسخ های نیازمند به سوالات مرکز

یخچال مورد نیاز شما از چه نوعی باشد؟

یخچال کوچک

یخچال و فریزر

فریزر

یخچال

سطح سلامت یخچال یا فریزر مورد نیاز چگونه باشد؟

سالم اما کارکرده

کاملا نو یا در حد نو

مشارکت کنندگان در گلریزون وحید بیگلویی
کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

جعفری

محمد جعفری

5,000 تومان

کاربر

فاطمه میهمان

60,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

3,000 تومان

کاربر

عیسی عبدالعلیان

40,000 تومان