شما توسط «مرکز نیکوکاری و خانه مهربانی رامسر» به این گلریزون دعوت شده اید

نیاز به یخچال


آدرس مرکز: رامسر نارنجبن جنب بانک صادرات
دسته بندی:یخچال و فریزر

مبلغ معادل:

2,000,000 تومان

386,000 تومان

خانمی سرپرست خانوار، بیمار(قلبی و دیابتی)و از کارافتاده که در روستا زندگی می کنند و فرزندانشان ایشان را به حال خود رها کرده اند و مدتی است یخچال شان خراب شده و دیگر قابل تعمیر نیست و برای نگهداری دارو و موادغذایی دچار مشکل هستند.

مبلغ باقی مانده 1,614,000 تومان

تومان
صد هزار ریال

پاسخ های نیازمند به سوالات مرکز

یخچال مورد نیاز شما از چه نوعی باشد؟

یخچال کوچک

یخچال و فریزر

فریزر

یخچال

سطح سلامت یخچال یا فریزر مورد نیاز چگونه باشد؟

سالم اما کارکرده

کاملا نو یا در حد نو

مشارکت کنندگان در گلریزون مرکز نیکوکاری و خانه مهربانی رامسر
صابر

سامان صابر

10,000 تومان

جعفری

محمد جعفری

5,000 تومان

کاربر

فاطمه میهمان

60,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

3,000 تومان

کاربر

عیسی عبدالعلیان

40,000 تومان