شما توسط «پژمان پنجایی» به این گلریزون دعوت شده اید

کمک هزینه اجاره منزل


آدرس مرکز: میدان شهر ری جاده قم ک ش اخبارزاده پ 9
دسته بندی:تعمیر و اجاره خانه
انجام شد

مبلغ معادل:

5,000,000 تومان

مرکز

شهرستان های تهران

مرکز ثبت کننده

سرپرست این خانواده فوت شده است و این خانمی مبتلا به بیماری ساکن یک منزل استیجاری در منطقه بهاران و دارای دو پسر بوده که به سختی خرجی خانواده را فراهم می کنند و یک دخترشان به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و خانوادگی خودکشی کرده است. خانم به دلیل مشکلات جسمی، روحی و روانی قادر به کار کردن نمی باشد ولی با این حال کارهای بافتنی در منزل انجام می دهد و به فروش می رساند. غیر از یارانه هیچ درآمد دیگری ندارند و چند ماهی است که صاحب خانه آنها را جواب کرده و ایشان به دلیل پول پیش بسیار بسیار کمی که دارند قادر به پیدا کردن منزلی ندارند. این خانواده در شرایط معیشتی مناسبی قرار ندارند بخصوص مادر که با توجه به مشکلات روحی بسیار نگران است و نیازمند کمک می باشد.

مشارکت کنندگان در گلریزون پژمان پنجایی
کاربر

کاربر میهمان

3,382,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

2,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

10,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

5,000 تومان